आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्नेहरू कम्युनिष्ट नभई सामन्ती सरदार हुन् : का.बा. अध्यक्ष श्रेष्ठ 

You may also like...