पहिचानबिनाको सङ्घीयता पित्तललाई सुन ठानेजस्तै हो । – सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...