नेपालको संविधानले संघवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छैन । – सांसद श्रेष्ठ

You may also like...