महिला अधिकार प्राप्तिको लागि अधि बढ्नु पर्छ । – वरिष्ठ नेता राई

You may also like...