गैरसङ्घवादीहरूले ७६१ वटा सरकार बनाई बोकाको टाउकोमा भैंसीको सिङ जोडे । – का.वा.अध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...