नेपालका प्रधानमन्त्री ‘स्वप्नसम्राट’ बने तर ब्यवहारिक बनेन । – का.वा. अध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...