शिल्पी विशेष प्रदेश बने मात्र सङ्घीयतामा शिल्पीहरूको पनि अपनत्व हुन्छ । – सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...