अरुको पहिचानमाथि धावा बोल्नु महाभूल हुने छ। – सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...