संसारमा कानुनको मातहत कानुन हुने व्यवस्था नेपाल बाहेक कुनै मुलुकमा छैनः सांसद श्रेष्ठ

You may also like...