सङ्घवाद र समाजवाद नेपालको राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको आधार हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...