ससफो नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको कडा जवाफ ‘निमको बोट रोपेर सुन्तला फल्दैन ।’

You may also like...