पहिचानविरोधीहरूलाई टेवा दिनु सर्पलाई दुध ख्वाउनुजस्तै हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...